JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om förutsättningar för godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken föreligger. Även fråga om bedömningen av behovet av god man. ( HD:s mål Ö 302-18 )