JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Prövningstillstånd har meddelats i ett mål om skattebrott alternativt vårdslös skatteuppgift. Fråga om den tilltalade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter i deklarationer. (HD:s mål B 5612-17)