JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om verkan av betalning av en preskriberad skuld. Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i domstolarnas bedömning att fordran är preskriberad (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål T 5152-17)