JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Partiellt prövningstillstånd har meddelats i frågan om när preskriptionstiden börjar löpa för anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. (HD:s mål T 5031-17)