JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om den som döms för innehav av narkotika ska förpliktas ersätta analyskostnader hänförliga till bruk av narkotika som konsumerats av innehavet. (HD:s mål Ö 5789-17)