JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

En man har väckt talan om upphävande av faderskap. Fråga om rätt för mannens närmaste arvtagare efter barnet att inträda som part i mannens ställe sedan han avlidit innan målet avgjorts. (HD:s mål Ö 5174-17)