JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om en ishockeyspelare, som utdelat slag med klubba mot en motspelare under en pågående ishockeymatch, kan vara fri från ansvar på grund av reglerna om samtycke eller social adekvans. Även fråga om i vilken utsträckning utdömd disciplinpåföljd kan beaktas vid straffmätningen. (HD:s mål B 4888-17)