JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om den som känt eller borde ha känt till att denne genom sina transaktioner deltog i ett förfarande som utgjorde mervärdesskattebedrägeri, ska anses ha lämnat oriktig uppgift i den mening som avses i skattebrottslagen genom att yrka avdrag för ingående mervärdesskatt. (HD:s mål B 5042-17)