JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken för en person som har ett omfattande funktionshinder. Fråga också om domstolens utredningsskyldighet i ärenden om anordnande av förvaltarskap. (HD:s mål Ö 5846-17)