JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Tillämplig lag vid tvist om köp. Fråga om säljare ska betraktas som näringsidkare i konsumentköplagens mening. (HD:s mål T 5317-17)