JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Återställande av försutten tid. Fråga om tiden för att återvinna en tredskodom ska återställas när tingsrätten har expedierat domen till en e-postadress som tillhör svaranden, men som denne inte uppgett i målet, och svaranden påstår att domen inte kommit fram. (HD:s mål Ö 4798-17)