JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om hur rättegångskostnaderna ska fördelas när ett käromål har ogillats endast på grund av att en invändning om en kvittningsgill motfordran har godtagits. (HD:s mål Ö 5166-17)