JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Grovt skattebrott? Fråga om brottsrubricering vid flerfaldig brottslighet. (HD:s mål B 4680-17)