JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om den numera upphävda bestämmelsen i 23 kap. 8 § ÄB om att delägare som vill klandra ett arvskifte förlorar sin talan om inte delägaren inom tre månader efter delgivning väcker talan mot övriga delägare, fortfarande ska anses gälla. (HD:S mål Ö 4962-17)