JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Klagointresse; fråga om en parts rättsliga intresse av överprövning i högre rätt när dennes medgäldenär har fullgjort betalning enligt underrättsdomen. (HD:s mål nr: Ö 4699-17)