JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om ett näringsförbud har överträtts genom återkommande uppdrag i närståendes verksamhet (11 § 12 p lagen [2014:836] om näringsförbud). (HD:s mål B 4976-17)