JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Grov urkundsförfalskning; fråga om rubricering och straffvärde.
Frågan om prövningstillstånd avseende påföljdsbestämningen i övrigt ska vila. (HD:s mål B 3924-17)