JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om när en bouppteckning ska anses avslutad enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken och tidsfristen för bröstarvinge att väcka talan mot gåvotagare därmed börjar löpa. (HD:s mål T 4168-17)