JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Förberedelse till misshandel; fråga om vissa föremål – handlindor och skriftliga handlingar – är sådana objekt som enligt 23 kap. 2 § brottsbalken är särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid brott. Även fråga om det förelegat ansvarsbefriande samtycke. (HD:s mål B 291-17)