JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om Ronneby Miljö och Teknik AB:s leverans av vatten enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster omfattas av produktansvarslagen (1992:18). (Hänskjutande enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken.) (HD:s mål Ö 4746-17)