JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om återställande av försutten tid för att överklaga en brottmålsdom på den grunden att den tilltalades offentlige försvarare misstagit sig beträffande sista dag för överklagande. (HD:s mål Ö 4986-17)