JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om åtal för smitning från trafikolycksplats strider mot skyddet att inte belasta sig själv kriminellt (självinkriminering) i artikel 6 i Europakonventionen. (HD:s mål B 4918-17)