JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om ersättningsskyldighet när gods som förvarats i en av depositarien förhyrd lokal skadats på grund av brister i lokalens sprinklersystem. (HD:s mål T 3671-17)