JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

En tilltalad i brottmål har i hovrätten uteblivit från huvudförhandling. Fråga om han har haft laga förfall som han inte kunnat anmäla i tid. (HD:s mål Ö 3827-17)