JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om resning avseende företagsbot, däribland frågan om frikännande dom för bolagsföreträdare avseende brottslighet som lagts till grund för företagsbot utgör grund för resning. (HD:s målnr Ö 2240-16)