JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Hovrätten har avvisat ett överklagande med motiveringen att det varit så ofullständigt att det inte utan väsentlig olägenhet kunnat läggas till grund för rättegång. Fråga om överklagandet har varit så ofullständigt att förutsättningar för avvisning förelegat. (HD:s mål Ö 3742-17)