JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om huruvida försäkringsersättning för personskada hänförlig till trafikolycka ska undantas från utmätning. Särskilt fråga om kravet att ersättningsbeloppet ska hållas avskilt är uppfyllt. (HD:s mål Ö 1266-17)