JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om bevisbörda och beviskrav vid invändning om att elektronisk underskrift gällande låneavtal är förfalskad. (HD:s mål T 435-17)