JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om bestämmande av ersättning för personskada i form av psykiskt lidande (sveda och värk) som till följd av dödsfall åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. (HD:s mål B 2259-17, nytt mål T 3000-17)