JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om en fastighetsköpare har reklamerat i rätt tid för det fall att säljaren har agerat uppsåtligen, i strid mot tro och heder eller av grov vårdslöshet. (HD:s målnr T 1451-17)