JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om klagan över domvilla m.m. avseende Kronofogdemyndighetens utslag i mål om ansökan om betalningsföreläggande. (HD:s mål Ö 989-17)