JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om bevisbördans placering när det står klart att ett visst belopp har förts över från en person till en annan men det råder oenighet om överföringen är ett lån eller avser betalning för ett köp. (HD:s mål T 5183-16)