JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om de skillnader i verkställighetsregler som kan finnas mellan Sverige och Lettland utgör hinder mot att till Lettland överföra verkställigheten av ett fängelsestraff. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål nr: Ö 1417-17)