JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om förutsättningarna för avvisning av överklagande i brottmål när överklagandet har gjorts av den tilltalades försvarare och försvararen inte har gett in fullmakt till överinstansen. (HD:s mål Ö 663-17, Ö 754-17 och Ö 1229-17)