JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Hänskjutande enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken av fråga om ett landsting har tillhandahållit en tjänst – färd med buss – och därigenom ansvarar i förhållande till en passagerare för att diskrimineringslagens förbud inte överträds på grund av bristande tillgänglighet. (HD:s mål Ö 556-17)