JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om vid vilken tidpunkt ett villkor som reglerar utsläpp av dioxiner och furaner till luft från en avfallsförbränningsanläggning ska börja att gälla (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål T 1025-16)