JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om förutsättningarna för att förverka villkorligt medgiven frihet har varit uppfyllda. (HD:s mål B 1049-17)