JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Den tilltalade har dömts för olovlig körning enligt 3 § första stycket första meningen trafikbrottslagen (1951:649) och ålagts betala avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Högsta domstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd beträffande frågan om uttagande av avgift enligt lagen om brottsofferfond. (HD:s mål B 4852-16)