JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om patientskadeersättning kan utgå för kostnaden för en omoperation som syftar till att åtgärda vissa utseendemässiga skadeföljder. (HD:s mål T 4739-16)