JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om rätt till ersättning för kostnader i konkursärende sedan konkursansökan har återkallats på grund av att konkursgäldenären lämnat in tidigare saknade deklarationer och skönsmässigt beslutade taxeringar omprövats. (HD:s mål Ö 571-17)