JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga i mål om återvinning i konkurs om borgenären, när de i målet aktuella betalningarna genomfördes, borde ha känt till gäldenärens insolvens (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål T 5435-16)