JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om det förekommit rättegångsfel då målsäganden hörts genom ljud- och bildöverföring utan att framträda i bild. (HD:s mål B 279-17)