JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om rätt att föra talan om klander av bolagsstämmobeslut enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 6008-16)