JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga i mål om rättegångsombuds skadeståndsansvar om det förelegat en reklamationsskyldighet för uppdragsgivaren och, i sådant fall, om reklamation skett i rätt tid. (HD:s mål T 12-17)