JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

I målet aktualiseras frågan hur ett skuldebrev som har upprättats i elektronisk form ska hanteras i utsökningsförfarandet. (HD:s mål Ö 5072-16)