JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak i 17 kap. 10 § brotts­balken omfattar uppgifter som har lämnats i för­hör men som inte har varit av omedelbar betydelse för utredningen. (HD:s mål B 147-17)