JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Intrång i EU-varumärke. Fråga om skyddsomfånget för ett varumärke som delvis inte tagits i bruk under den femårsperiod från registreringen, då det inte föreligger något användningstvång. Hur ska bedömningen av  förväxlingsrisk göras under denna period? (Se EU-domstolens dom den 21 december 2016 i mål C-654/15.) (HD:s mål T 3403-14)