JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om det är skäligt att bevilja skuldsanering när gäldenären har ett brottsligt förflutet och nästan hälften av hans skulder avser skadestånd på grund av dessa brott. (HD:s mål Ö 4614-16)