JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd beträffande en målsägandes överklagande i skadeståndsdelen. Fråga om rättelse av det överklagade avgörandet. (Prövningstillstånd har inte meddelats beträffande den tilltalades överklagande.) (HD:s mål B 5598-16. Nytt mål T 631-17.)