JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Några timmar innan ett bolag försattes i konkurs lämnade bolagets ställföreträdare ett betalningsuppdrag till banken enligt vilket en viss summa skulle utbetalas från bolagets konto till Skatteverket. Betalningen bokfördes på Skatteverkets konto dagen därpå. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om betalningen vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen ska anses ha skett efter tidpunkten för konkursbeslutet. (Hänskjutande enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken.) (HD:s mål Ö 3043-16)